SEO jako základ organické návštěvnosti

Optimalizace pro vyhledávače je naprosto klíčová činnost, pokud se chystáte rozjet svůj internetový obchod, nebo jiné webové stránky. Jedná se o soubor metod, díky kterým se vaše webová stránka bude ve výsledcích vyhledávání umisťovat co nejvíce nahoře. Jinými slovy, SEO velmi efektivně pomáhá zvýšit organickou návštěvnost. Nicméně je nutné říct, že se nejedná o krátkodobou činnost. Pokud se chcete na předních příčkách ve vyhledávání umisťovat dlouhodobě, je zapotřebí všechny metody SEO neustále opakovat a prohlubovat.

nápis seo

Asi nejdůležitější je linkbuilding, neboli tvorba zpětných odkazů. Jedná se o metodu, kterou neovlivníte přímo z vašeho webu – hlavně proto je na provozování tak těžká a složitá. V ideálním případě se zpětné odkazy tvoří sami od návštěvníků, kteří na vás odkazují na různých místech internetu. Nicméně jak již to bývá, nic není ideální a musíte tedy v naprosté většině případů za kvalitní zpětný odkaz zaplatit – a to někdy až několik tisíc Korun.

Dalším velmi důležitým faktorem je autorita domény. Zjednodušeně tato hodnota vyhledávačům udává, o jak kvalitní web se jedná a do jaké míry je důvěryhodný. Na hodnotu domény má vliv celá řada faktorů a není jednoduché si ji vybudovat.

počítač na stole

Taktéž nesmíte podceňovat in-page faktory. Zde mluvíme o souboru všech faktorů, které můžete ovlivnit v nastavení vaší stránky. Spadá sem především vyplňování alternativního textu u obrázků, rozlišování nadpisů různé úrovně, meta popisy, tučné, písmo, odrážky a mnoho dalšího. Soubor všech těchto faktorů pak dává vyhledávačům jasnou zprávu o tom, čeho se článek týká. Nikdy tak tyto faktory nezpochybňujte a nezanedbávejte.

Pokud v této problematice nejste studovaní, raději se do optimalizace pro vyhledávače sami nepouštějte. Mohli byste si spíše uškodit. Napáchané škody je pak velmi těžké (někdy až skoro nemožné) napravit.

Doporučené články