Jak velké kapesné je vhodné?

Se zvyšujícím se věkem a potřebami by se měla také zvyšovat částka určená pro osobní potřeby dítěte. Odborníci doporučují, aby děti starší čtyř let rozhodovaly o sobě malým množstvím peněz. Doporučuje se pro děti do 6 let týdenní částka ve výši 1 Kč. Od deseti let odborníci doporučují platit každý měsíc kapesné – smyslem je, aby se děti naučily rozdělit peníze. Měsíční kapesné může činit až 500 Kč. Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje doporučené kapesné: Od 18 let je přiměřené kapesné až 2000 Kč za měsíc.
 šetření na knihu
Výše uvedená doporučení poskytují pouze orientační hodnoty pro přiměřené částky. Rozhodnutí o tom, jak moc velký příjem dáte dítěti, je na vás.
Rodiny s mnoha dětmi nebo s nižšími příjmy by měly kapesné přizpůsobit svému potenciálu. Tuto částku můžete spolu s dítětem prodiskutovat a vysvětlit důvody, proč kapesné není tak velké. Tímto způsobem se vaše dítě také naučí lépe pochopit ekonomický kontext.

●     Dítě by mělo vědět, že peníze mohou být také vzácné.
●     Dítě by mělo své kapesné utrácet zodpovědně – to také znamená vzdát se dalších žádostí o peníze nebo šetřit několik měsíců.
Pokud je to možné, vaše dítě by mělo obdržet podobně velké kapesné jako jeho přátelé, aby bylo schopno působit rovnocenně ve svém sociálním prostředí. Zeptejte se také rodičů spolužáků a přátel, jaké je u nich obvyklé kapesné. Společně byste měli zabránit dětem soutěžit o co nejvyšší kapesné.

Chcete-li pomoci vašemu dítěti naučit se zodpovědně zacházet s penězi, zvažte následující:

●     Diskutujte s dítětem o stanovené částce a pravidelně vyplácejte částku v dohodnutém čase. Vaše dítě by se mělo naučit plánovat s penězi – musí si být tedy jisté, že může pravidelně počítat s kapesným.
●     Nespojujte kapesné s odměnou nebo trestem. Koneckonců dobré chování není na prodej.

Kapesné by mělo vaše dítě učinit více nezávislé – mělo by se naučit převzít odpovědnost za výdaje.

●     Mělo by být schopno svobodně disponovat s penězi a někdy také kupovat hračky nebo sladkosti, které byste nemuseli považovat za užitečné.
●     Nechte svému dítěti tu zkušenost, abyste utratili všechny peníze najednou. Ale pak odmítněte žádosti o dodatečné peníze..
 

ruka nad prasátkem
Veškeré nezbytné výdaje na učebnice, oblečení nebo sportovní vybavení by měly být zaplaceny bez ohledu na kapesné. Na tyto výdaje můžete nastavit pevný rozpočet, jehož částku a využití budete diskutovat s dítětem. S narůstajícím věkem může dospívající spravovat tento rozpočet stále více nezávisle.

Doporučené články