Grafika promlouvá i beze slov

Propagace výrobků a služeb je odvětvím, jemuž věnují někteří lidé svůj veškerý volný čas. Odehrává se ve dvou základních rovinách – v textové a obrazové a lze jen stěží konstatovat, která z nich má vyšší vypovídající schopnost. Každý z nás je také zaměřen na jiný typ reklamy a to, co osloví jednoho, nemusí zajímat druhého. Přece jen se však více lidí přiklání k názoru, že obraz zapůsobí rychleji, intenzivněji a také více do hloubky. Ukotví se v podvědomí mnohem snáz, než psaný text, a někdy stačí i pouhá fotka či malba beze slov, aby vyjádřila vše, co je zapotřebí.

reklama - propagace

Produktové fotografie – produktové foto je dnes klíčové zejména pro e-shopy a výrobce zboží. Chcete-li ve světě internetového obchodování a poskytování služeb uspět, bez profesionálně zhotovených fotografií to nepůjde. Grafické studio v Kladně vám poradí, jak na produktových fotografiích postavit úspěšný byznys.

produktové foto

Billboardy – s nástupem billboardů se v naší společnosti objevil fenomén, který cílí právě na vizuální podněty. Na billboardech se objevují nápisy jen velmi zřídka resp. ve formě, která má oslovit během zlomku vteřiny. Nejvíce tedy záleží na grafickém zpracování, a je-li poutavé, věcné a hlavně stručné, přinese jistě své ovoce. Nezapomínejme, že billboardy si prohlíží lidé zejména z jedoucích aut.

velkoplošné billboardy

Televizní reklama – nejsilnější působnost má stále televizní reklama. Každý, kdo vážně uvažuje o propagaci svého podnikání, se pokusí zacílit tímto směrem a alespoň v začátcích oslovit co nejširší spektrum populace.

Sociální sítě – někteří lidé považují sociální sítě za smetiště, kde se prezentuje každý, kdo umí alespoň trochu číst a psát. Některé životní názory jsou skutečně za hranicí korektnosti, ale každopádně bez profilů na sociálních sítích ztrácíte klienty a mnoho lidí se pohybuje v převážné míře právě tam.

Doporučené články